روزنوشت‌ها

تعدادی از نوشته‌های جدید و قدیمی‌ام

روزنوشت‌ها

تعدادی از نوشته‌های جدید و قدیمی‌ام

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

- ...تو فکرمیکنی که عشق ما میتونه معجزه کنه؟
- آره که میتونه، اون همون چیزیه که هر دفعه تو رو برای من برمیگردونه

- ...تو فکرمیکنی عشق ما، ما رو باخودش ببره؟
- من فکرمیکنم عشق ما میتونه هر چیزی رو که ازش بخوایم انجام بده

دیالوگ پایانی فیلم نوت‌بوک