روزنوشت‌ها

تعدادی از نوشته‌های جدید و قدیمی‌ام

روزنوشت‌ها

تعدادی از نوشته‌های جدید و قدیمی‌ام

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۸ ثبت شده است


نه! نزدیک نشوید! درب این قفس باز شدنی نیست!